• Để người dân hiểu đúng về bệnh trầm cảm

    PTO- Trầm cảm – căn bệnh không phân biệt tuổi tác, giới tính, chủng tộc, hay tình trạng kinh tế xã hội, tất cả mọi người đều có thể mắc. Trầm cảm là một trong những rối loạn tâm thần phổ biến nhất, dù biểu hiện của các triệu chứng có thể khác nhau. Theo ...

  • Nhiều người không biết mình bị trầm cảm

    Trên thế giới, hơn 2/3 số người bị trầm cảm không nhận ra mình có bệnh và không được điều trị. Trong khi nói chuyện với những người mà mình tin tưởng có thể là bước đầu tiên hướng tới phục hồi sự suy thoái về tinh thần. Trầm cảm là một rối loạn tâm thần ...

iTravel Premium theme by Vietdex.com