NHỚ VỀ NGÀY ẤY!

Nhân kỷ niệm 20 năm(1998-2018)Bệnh viện Tâm thần triển khai, thực hiện CTMTQG nay là CTMTYT-DS, DABVSKTTCĐ và TE.                                                 
Phòng Chỉ đạo tuyến bấy nay,
Nhớ ngày viện mới triển khai Chương Trình.
Tiên Kiên thí điểm mô hình,
Điển hình tiên tiến tỉnh mình không sai.
Ngày ấy Bác Nhạc① chứ ai,
Báo cáo tổng kết như đài truyền thông.
Tháng ngày công sức góp phần,
Bệnh không lây nhiễm giảm dần nỗi lo.
Biển to dựng chốn đông người,
Truyền thông dân hiểu vốn phần chúng tôi.
Xa xôi chẳng quản ngại ngần,
Thực thi giám sát từng phần nội dung.
Chúng tôi ai cũng ân cần,
Y tế tuyến dưới muôn phần ngợi ca.
Là anh Bác sỹ Tâm thần,
Ở đâu dân gọi, dân cần là đi.
Chúng ta chiến sỹ ngành y ,
Vững tin theo Đảng đường đi sáng ngời.
Trông coi kho báu nhất đời,
Dù cho no, đói chẳng vơi nhiệt tình.
Sống đời biết có hy sinh,
Cho quê thêm đẹp, cho tình thêm say.
① Bác Nhạc:  Bác Nguyễn Anh Nhạc – Nguyên trưởng Trạm y tế xã Tiên Kiên.

Tác giả: BSCKI. Lê Chí Oanh Tr.P CĐT.