BẢN CÔNG BỐ CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU LÀ CƠ SỞ THỰC HÀNH TRONG ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE

Tên cơ sở công bố:  Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ.

Số Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số: 0161/SYT-GPHĐ do Sở Y tế Phú Thọ cấp ngày: 22/10/2012.

Địa chỉ: Số 68, đường Cao Bang, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Người chịu trách nhiệm chuyên môn:  Bác sỹ CKII Đỗ Huy Hùng, Giám đốc Bệnh viện.

Điện thoại liên hệ: 02103820047

Email: benhvientamthanphutho@gmail.com

Căn cứ Nghị định số: 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, cơ sở công bố đã đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành theo quy định với các nội dung sau đây:

  1. Các ngành/chuyên ngành đào tạo thực hành:

– Y sỹ Đa khoa.

– Điều dưỡng Cao đẳng, trung học.

– Cử nhân điều dưỡng, CKI Điều dưỡng chuyên ngành tâm thần.

  1. Trình độ đào tạo thực hành: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Sau đại học
  2. Số lượng người đào tạo thực hành tối đa (bao gồm tất cả các trình độ): 45 người.
  3. Danh sách người giảng dạy thực hành đáp ứng yêu cầu.
STT Họ và tên Năm sinh  TĐCN Đơn vị
1 Đỗ Huy Hùng 16/12/1962 BS CKII Khối Hành chính
2 Lê Chí Oanh 18/5/1962 BS CKI Khoa LT Bán cấp
3 Bùi Quang Trung 25/8/1978 BS Khoa PHCN
4 Hà Thị Hạnh 17/7/1987 BS Khoa Thần kinh
5 Lê Thị Phương 26/1/1987 CN ĐD Khoa LT Cấp tính

5. Danh sách các khoa phòng tổ chức thực hành và số giường bệnh hoặc ghế răng tại mỗi khoa phòng.

STT Tên khoa, phòng Số giường bệnh Ghi chú
1 Khoa LT Bán cấp 60 giường
2 Khoa  TT TG-TE-PHCN 30 giường
3 Khoa Thần kinh 60 giường
4 Khoa LT Cấp tính 50 giường

6. Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo thực hành.

 DANH MỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY:

STT – Loại tài sản cố định
   – Nhóm tài sản cố định
Đơn vị tính số lượng Số lượng
1 Phòng học phòng 4
2 Bảng viết lớn chiếc 4
3 Máy điện tim 6 cần chiếc 1
4 Máy tập chạy điện Y815 chiếc 1
5 Xe đạp tập B16I chiếc 1
6 Máy Monitor theo dõi sức khoẻ bệnh nhân chiếc 1
7 Máy siêu âm màu 4D chiếc 1
8 Máy siêu âm Doppler xuyên sọ chiếc 1
9 Cassette CR  Kích thước: 35x43cm chiếc 1
10 Hệ thống chụp cắt lớp vi tính CT-Scanner hệ thống 1
11 Giường kéo dãn cột sống Chiếc 1
12 Kính hiển vi Chiếc 1
13 Máy chạy đa năng Sport One Chiếc 1
14 Máy xét nghiệm huyết học 18 thông số chiếc 1
15 Máy tạo ôxy Chiếc 4
16 Máy điện não vi tính Chiếc 1
17 Máy ghi điện não vi tính Chiếc 1
18 Máy HH tự động 19 t.số Chiếc 1
19 Máy xét nghiệm huyết học tự động BC3200 Chiếc 1
20 Máy đo lưu huyết não Chiếc 1
21 Máy lưu huyết não Chiếc 1
22 Máy li tâm Chiếc 1
23 Máy siêu âm 3D/4D Chiếc 1
24 Máy Siêu âm điều trị Chiếc 1
25 Máy sinh hóa máu Chiếc 1
26 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động BS 380 Chiếc 1
27 Máy XN nước tiểu Chiếc 1
28 Máy xét nghiệm nước tiểu Siemens chiếc 1
29 Máy XQuang cao tần Chiếc 1
30 Phosphor tấm CR  Kích thước: 35x43cm Chiếc 1
31 Thiết bị tập PHCN Chiếc 1
32 Xe đạp tập B16N Sport One Chiếc 1
33 Bộ Huyết áp, ống nghe bộ 4
34 Hệ thống đọc và xử lý ảnh X-quang kỹ thuật số CR hệ thống 1

Cơ sở cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố.