Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ triển khai việc Thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế.

Chất thải nhựa đang trở thành vấn nạn, ngày càng ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường, đe dọa sự phát triển của mỗi địa phương, quốc gia, của xã hội và cuộc sống trên trái đất. Phải mất hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm thì các chất thải từ nhựa và ni lông mới bị phân hủy.

Nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ban hành Chỉ thị số 08/CT-BYT về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế và Công văn số 1197/SYT-NVY ngày 12/8/2019 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường công tác truyền thông hưởng ứng giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế, Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ đã xây dựng, ban hành Kế hoạch Giảm thiểu chất thải nhựa; Kế hoạch Tăng cường công tác truyền thông hưởng ứng giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế tại Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ để thực hiện chủ trương ngăn ngừa, giảm thải chất thải nhựa, túi nilon vào môi trường tự nhiên và đạt được nhiều kết quả khả quan nhằm kêu gọi, khuyến khích mọi người cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, phát động phong trào giảm thải Chất thải nhựa tới toàn thể cán bộ các khoa, phòng, người bệnh và người nhà người bệnh, cộng đồng dân cư tham gia thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định và tiến tới sử dụng chất liệu túi, đồ nhựa thân thiện với môi trường.

Đồng thời đã tuyên truyền tới các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ cùng thực hiện việc giảm thiểu, tiến tới chấm dứt sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần.

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với tổ chức các phong trào chống rác thải nhựa thường xuyên, mỗi cán bộ, CC-VC trong bệnh viện, người bệnh và người nhà người bệnh, cộng đồng dân cư thực hiện tốt phương châm mà Chính phủ đã nêu  “ nhà nhà hạn chế rác thải nhựa, người người phòng chống ô nhiễm rác thải nhựa, xã hội tiến đến nói không với rác thải nhựa” để xây dựng một xã hội với môi trường xanh, sạch, đẹp qua các hoạt động như:

Không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy từ hôm nay trước cổng bệnh viện.

Cơ sở y tế không sử dụng mũ chùm đầu, bọc giày, túi đựng thuốc, túi đựng chất thải làm bằng nilon khó phân hủy ở các khoa, phòng.

Nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy để đựng thức ăn, nước uống tại nhà ăn, căng tin trong bệnh viện.

* Cụ thể đối với bệnh viện tâm Thần Phú Thọ:

Tăng cường sử dụng thuốc bằng đường uống; sử dụng các dụng cụ, vật tư, thiết bị y tế, bao bì, dụng cụ đóng gói, chứa, đựng thuốc, hóa chất làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái chế sử dụng trong quá trình khám, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh.

 Hạn chế sử dụng túi, chai, cốc, bát, đĩa, ống hút và các vật dụng khác làm từ nhựa dùng một lần hoặc túi nilon khó phân hủy cho mục đích ăn uống của người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế tại các cuộc họp, tập huấn của đơn vị tiến tới thay thế bằng các vật dụng làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng.

 Phấn đấu tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng vật liệu nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy trong đơn vị.

 Đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa vào nội quy, quy chế hoạt động nội bộ của bệnh viện.

Thực hiện phân loại triệt để rác thải nhựa, nilon khó phân hủy để thu gom, tái chế đúng quy định.

Phát động phong trào thi đua và chủ động phát hiện, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giảm thiểu chất thải nhựa trong bệnh viện.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ nói không với túi ni lông, các sản phẩm nhựa sử dụng một lần ngay hôm nay.