Kết quả sau 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về ‘Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’ của Đảng bộ Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ.

Qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Đảng bộ Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Hàng năm, Đảng ủy và các chi bộ đều xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan đến phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên để tập trung xây dựng kế hoạch giải quyết. Tất cả đảng viên, quần chúng xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân nộp cho chi bộ để theo dõi, đánh giá, phân loại.

Đặc biệt, để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua đó vận dụng có hiệu quả trong công tác, Đảng ủy Bệnh viện đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Bệnh viện học tập và làm theo. Các Chi bộ, Khoa, phòng, các tổ chức đoàn thế trong Bệnh viện đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Bí thư các Chi bộ, Trưởng các Khoa, phòng, các tổ chức đoàn thế phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình để thực hiện cho phù hợp. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tố chức đảng hàng năm và cả nhiệm kỳ. Ngoài ra Bệnh viện đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, nội dung sát với chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện và của các khoa, phòng, nhờ đó, đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, từ học tập đến làm theo đã mang lại những kết quả thiết thực trong phong cách, tác phong công tác, không ngừng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đã tạo được không khí làm việc “cởi mở, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, hiệu quả”.

Đảng ủy đã chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện tốt các nội dung về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, Quy tắc ứng xử, Quy chế dân chủ, xây dựng cơ quan, công sở văn minh, không khói thuốc lá, cơ sở y tế “xanh – sạch – đẹp – an toàn”; tiếp tục xây dựng chuẩn mực đạo đức người cán bộ y tế với các tiêu chí “3 xây – 3 chống” (Xây dựng tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân; Xây dựng tinh thân tự giác học tập; Xây dựng mối đoàn kết nội bộ – Chống quan liêu, hách dịch; Chống tham ô, lãng phí; Chống bè phái, cục bộ), nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa về ý thức rèn luyện, tu dưỡng và hành động tích cực, nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức và thái độ, tác phong, lề lối làm việc, thực hiện nhiệm vụ, công vụ, đảm bảo “Đoàn kết – kỷ cương – lương tâm – trách nhiệm”; củng cố, xây dựng niềm tin của nhân dân với ngành Y tế và xây dựng Bệnh viện ngày càng phát triển.

Trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị, Đảng ủy bệnh viện có nhiều cách làm hay, sáng tạo phù hợp với đơn vị, nổi bật như: thành lập quỹ vì bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện thông qua sự đóng góp của cán bộ, đảng viên và đội ngũ y bác sỹ của đơn vị, quỹ được thành lập năm 2012 đến nay đã trích hỗ trợ cho hàng ngàn lượt bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trong quá trình điều trị tại Bệnh viện trị giá hàng trăm triệu đồng; phối hợp với các nhà hảo tâm  tổ chức bữa sáng tình thương cho người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện, đến nay đã tổ chức được 24 bữa sáng/1 tháng; tổ chức các đoàn khám bệnh cho người bệnh tại gia đình, những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ phương tiện đón người bệnh về Bệnh viện điều trị …những việc làm đó chưa phải là nhiều song đã phần nào đã động viên, chia sẻ những khó khăn với người bệnh và người nhà người bệnh.

Kết quả trên có được xuất phát từ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng bộ, sự thực hiện nghiêm túc của các Chi bộ và của từng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ

Nhân dịp sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người, Đảng bộ Bệnh viện đã được BTV tỉnh ủy Phú Thọ tặng bằng khen, đồng chí Đỗ Huy Hùng, Bí thư Đảng ủy được BTV thị ủy tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019.