Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nghiêm các giải pháp nhằm giảm phát sinh chất thải nhựa.

Thực hiện các chính sách và giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường từ chất thải nhựa của Chính phủ và Chỉ thị 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế. Chiều ngày 26/8/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Huy Hùng – Giám đốc Bệnh viện, Bệnh viện Tâm thần Phú thọ đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Huy Hùng, Giám đốc Bệnh viện cho biết, ước tính có hơn 700 nghìn loài sinh vật trên thế giới bị ảnh hưởng tiêu cực do ô nhiễm chất thải nhựa và theo thống kê của Ủy ban châu Âu, ước tính khoảng 8,3 tỉ tấn sản phẩm nhựa đã sản xuất cho đến năm 2018. Khoảng 6,3 tỉ tấn nhựa trở thành rác thải và khoảng 5 tỉ tấn tích lũy ngoài môi trường hoặc được chôn lấp. Hàng năm, tổng cộng khoảng 4,8 – 12,7 triệu tấn chất thải nhựa xả vào đại dương. Trong lĩnh vực y tế, chất thải nhựa được phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt thường ngày; các hoạt động chuyên môn y tế; hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hóa chất… Những vật liệu nhựa dùng trong các hoạt động này có thể thay thế bằng các chất liệu an toàn, thân thiện hơn đối với môi trường.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân của các cơ sở y tế nói chung và Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ nói riêng cũng làm phát sinh chất thải nhựa. Trong đó, đa số chất thải nhựa là các túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần để bao gói, sử dụng cho mục đích ăn uống, sinh hoạt của người bệnh.

Chính vì vậy, để giảm thiểu tối đa rác thải nhựa tại Bệnh viện, đồng chí Giám đốc đề nghị Trưởng các khoa, phòng tăng cường công tác  tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, CC-VC của Bệnh viện, các đơn vị cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện, người bệnh, người nhà người bệnh từ đó có thể nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần.

Sau Hội nghị Bệnh viện Tâm thần Phú thọ sẽ rà soát, đánh giá nguồn phát sinh, số lượng, chủng loại chất thải nhựa, xây dựng kế hoạch kèm theo lộ trình cụ thể thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa tại Bệnh viện đảm bảo hiệu quả, khả thi và đạt chất lượng dịch vụ y tế. Đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa để đánh giá Bệnh viện xanh, sạch, đẹp; Quy chế hoạt động của Bệnh viện; Quy chế hoạt động của các khoa, phòng; Quy chế bình xét thi đua, khen thưởng; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; nâng lương… Đồng thời, tiến hành nghiên cứu, áp dụng các giải pháp hiệu quả để giảm thiểu chất thải nhựa tại bệnh viện. Bố trí nguồn lực hợp lý đảm bảo để thực hiện kế hoạch đề ra. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa khó phân hủy.

Cũng tại hội nghị, Trưởng các khoa, phòng đã ký cam kết với Giám đốc Bệnh viện; cán bộ, CC-VC của các khoa, phòng ký cam kết với trưởng các khoa, phòng; các đơn vị cung cấp dịch vụ ký cam kết với Giám đốc Bệnh viện về thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị 08/CT-BYT nhằm giảm thiểu sử dụng chất thải nhựa và hướng đến chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng vật liệu nhựa dùng một lần và ni lông khó phân hủy tại Bệnh viện.