THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO CHỈ TIÊU GIƯỜNG BỆNH XÃ HỘI HÓA NĂM 2019.

SỞ Y TẾ PHÚ THỌ

BỆNH VIỆN TÂM THẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 469/TB-BV

Thị xã Phú Thọ, ngày 23 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

THEO CHỈ TIÊU GIƯỜNG BỆNH XÃ HỘI HÓA NĂM 2019.

            Bệnh viện Tâm thần Phú thọ thông báo tuyển dụng viện chức sự nghiệp y tế theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2019 với các nội dung như sau:

 1. Chỉ tiêu, hình thức tuyển dụng

Tổng số: 12 chỉ tiêu

STT CHUYÊN NGÀNH TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG
1 Bác sỹ Đa khoa (hệ 4 năm, 6 năm) 02
2 Điều dưỡng hạng III (Đại học) 01
3 Điều dưỡng hạng IV (Cao đẳng) 05
4 Kỹ thuật viên hình ảnh y học hạng IV (Cao đẳng) 01
5 Kế toán đại học 02
6 Dược sỹ hạng III (Đại học) 01
  Tổng cộng 12

– Hình thức: Xét tuyển.

Bệnh viện Tâm thần Phú thọ tổ chức tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa bằng hình thức xét tuyển theo Điều 2 khoản 3;4;5 của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

 1. Vị trí việc làm cần tuyển dụng: 12 vị trí
 2. Nội dung tuyển dụng

3.1. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký xét tuyển

– Người đăng ký xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa phải có đủ phẩm chất chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và điều kiện của đơn vị đăng ký dự tuyển:

– Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

– Có đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu do Hội đồng phát hành);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

– Có chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ (Anh văn) từ trình độ B trở lên.

* Đối với trình độ ngoại ngữ: Mức độ tương đương của chứng chỉ tiếng Anh thực hành trình độ A, B, C ban hành kèm theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạo với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

– Trình độ A và trình độ A1 tương đương bậc 1;

– Trình độ B và trình độ A2 tương đương bậc 2;

– Trình độ C và trình độ B1 tương đương bậc 3;

* Đối với trình độ tin học: Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

3.2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển, được dán ảnh 4×6 cm và đóng dấu giáp lai;

– Bản sao các văn bằng và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Bản sao công chứng giấy khai sinh;

– Bản sao công chứng chứng chỉ tin học;

– Bản sao công chứng chứng chỉ ngoại ngữ;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

– Bản sao giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp (kèm theo bản gốc để đối chiếu);

– Đối với người dự tuyển đã qua hợp đồng thực hiện nhiệm vụ hoặc công việc phù hợp với vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng thì nộp bản chứng thực hợp đồng lao động và sổ bảo hiểm xã hội (nếu có).

– 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh 4×6 cm.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ/01 thí sinh dự tuyển/01 vị trí tuyển dụng.

*Lưu ý: Hội đồng chỉ tiếp nhận hồ sơ khi có đầy đủ các giấy tờ quy định trên. (Tất cả các tài liệu trên được đựng trong túi hồ sơ bằng bìa cứng khổ 24×35 cm)

3.3. Quy định đăng ký nguyện vọng dự tuyển

Một thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển một vị trí việc làm.

3.4. Lệ phí đăng ký dự tuyển

Dự kiến mỗi thí sinh nộp 500.000 đồng/người (Theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức viên chức).

Thí sinh nộp lệ phí dự xét tuyển ngay sau khi nộp hồ sơ dự tuyển.

*Lưu ý: Thí sinh không trúng tuyển hoặc bỏ không tham gia dự tuyển sẽ không được nhận lại hồ sơ và phí dự tuyển đã nộp.

3.5. Thời gian, thời hạn phát hành và địa điểm nhận hồ sơ

– Thời gian dự kiến: Tháng 10 và tháng 11 năm 2019.

– Thời gian nộp hồ sơ của người đăng lý dự tuyển là 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ.

3.5.1. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, lập danh sách thí sinh

– Thí sinh mua hồ sơ dự tuyển (theo mẫu do hội đồng phát hành) tại Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ từ ngày 23/9/2019  trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần;

– Thẩm định tiếp nhận hồ sơ dự xét tuyển từ ngày 23/9/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 23/10/2019. Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. Hồ sơ dự tuyển nộp sau 16 giờ 00 phút ngày 23/10/2019 sẽ không được tiếp nhận. Không nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện.

– Thư ký Hội đồng lập danh sách thí sinh chính thức dự xét tuyển sau khi hồ sơ được thẩm định là đúng đối tượng, đủ điều kiện dự tuyển.

3.5.2. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển

– Thời gian dự kiến phỏng vấn  02 ngày, từ ngày 14/11/2019 đến hết ngày 15/11/2019.

– Thời gian và địa điểm chính thức Hội đồng sẽ thông báo cho thí sinh theo đường bưu điện (qua phong bì do thí sinh chuẩn bị trong hồ sơ dự tuyển) và niêm yết tại Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ.

3.6. Nội dung và hình thức xét tuyển viên chức,

Xét tuyển viên chức được thực hiện qua 2 vòng như sau:

*. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Phiếu đăng ký dự tuyển nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định tại khoản 2 điều 11 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ

Sau khi trúng tuyển vòng 1, căn cứ vị trí việc làm, Hội đồng xét tuyển quyết định nội dung ôn tập cho các vị trí dự tuyển và thông báo bằng văn bản đến người dự tuyển ít nhất 15 ngày trước ngày tổ chức phỏng vấn.

* Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực và trình độ chuyên môn.

– Ban kiểm tra  sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực chuyên môn của người dự tuyển.

 1. a) Kiến thức chung cho tất cả các chuyên ngành đăng ký dự tuyển bằng hình thức phỏng vấn:

– Luật Viên chức số 58/2010/QH12;

– Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân;

– Luật Khám, chữa bệnh;

– Luật Dược;

– Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13;

– Quy chế tổ chức bệnh viện (thuộc Quy chế bệnh viện) được ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT;

– Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế;

– Tiêu chuẩn đạo đức của người làm cán bộ y tế (Ban hành kèm theo Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

– Một số kiến thức hiểu biết chung về ngành y tế.

– Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành đăng ký dự tuyển bằng hình thức phỏng vấn cho từng chuyên ngành.

 1. b) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 .
 2. c) Thời gian phỏng vấn 30 phút.
 3. d) Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn

*Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng không phát hành tài liệu ôn thi, thí sinh tự tìm tài liệu ôn thi.

3.7. Xác định người trúng tuyển theo quy định tại điều 13 của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ  như sau:

 1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa phải có đủ các điều kiện sau đây:
 2. a) Có điểm phỏng vấn quy định tại khoản 2 điều 11 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ đạt từ 50 điểm trở lên.
 3. b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3 điều 10 của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 4. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3 điều 10 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được  thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
 5. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 3 điều 10 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định tại khoản 2 điều này.
 6. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

3.8. Các nội dung khác

Thực hiện công tác phúc khảo, ký hợp đồng làm việc, xác minh văn bằng, chứng chỉ,…. và các nội dung khác của quy trình tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa theo các văn bản quy định hiện hành.

Các vấn đề có liên quan thí sinh liên hệ trực tiếp với phòng Tổ chức hành chính Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ, địa chỉ: Số 68, Đường Cao Bang, Phường Âu Cơ, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ (Trong giờ hành chính), không liên hệ qua điện thoại.

Nơi nhận:

– GĐ và các PGĐ Bệnh viện;

– Báo Phú Thọ(đăng TB 01 lần);

– Lưu HĐTD, TCHC, VT.

GIÁM ĐỐC

  (đã ký)

 Đỗ Huy Hùng