Ban nữ công

1. Quá trình hình thành:

Ban nữ công thành lập năm 1977 cung với BCH Công Đoàn cho đến nay

2. Cơ cấu tổ chức:

Hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành đến nay BCH ban nữ công có 5 thành viên.

  • 1 trưởng ban
  • 1 phó trưởng ban
  • 3 hội viên
  • Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 đồng chí: Phạm Thị Tuyết Nhung giữ chức vụ trưởng ban nữ công. Phó trưởng ban: đồng chí: Nguyễn Thị Ngân.