Home NHÂN ĐẠO TỪ THIỆN

NHÂN ĐẠO TỪ THIỆN

Hơn 100 xuất ăn miễn phí cho bệnh nhân tại bệnh viện Tâm thần...

Trưa ngày 3/10, bệnh viện Tâm thần Phú Thọ đã tiếp nhận hơn 100 xuất ăn miễn phí từ các nhà hảo tâm và...

HƯỞNG ỨNG “THÁNG NHÂN ĐẠO 2019”

Phong trào từ thiện nhân đạo đối với Người bệnh Tâm thần nói chung và đối với người bệnh nghèo nói riêng đã là...

Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tại...

Đồng Sơn là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số,...