Home TIN CHUYÊN NGÀNH

TIN CHUYÊN NGÀNH

BẢNG GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN TÂM...

(Thông tư : 13/2019/TT-BYT, ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa...

KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ KHẢO SÁT HÀI...

Thực hiện Quyết định số 3936/QĐ-BYT, ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng...

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ KHẢO SÁT HÀI LÒNG...

Thực hiện Quyết định số 3936/QĐ-BYT, ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng...

Chủ đề ngày sức khỏe tâm thần thế giới năm 2019

PHÒNG CHỐNG TỰ TỬ Năm nay, năm 2019, Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới mang chủ đề Chung tay phòng chống tự tử (working together to...

HỘI THẢO LỰA CHỌN THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐỘNG KINH

Ngày 19 tháng 9 năm 2019, được sự đồng ý của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ. Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ phối...

THÔNG BÁO BẢNG GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH TẠI BỆNH...

(Thông tư : 13/2019/TT-BYT, ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa...

THÔNG BÁO BẢNG GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH TẠI BỆNH...

(Thông tư : 39/2018/TT-BYT, ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa...

Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ triển khai phương pháp chữa rối loạn tâm...

Kích thích từ xuyên sọ lần đầu tiên được áp dụng thành công điều trị chứng rối loạn trầm cảm tại Mỹ vào năm...

KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ KHẢO SÁT SỰ...

Thực hiện Quyết định số 1332/QĐ-SYT ngày 14/11/2018 của Sở Y tế Phú Thọ về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá chất...

BỆNH VIỆN TÂM THẦN PHÚ THỌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI...

Thực hiện Quyết định số 788/QĐ-BV, ngày 01/11/2018 của Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ về việc thành lập Hội đồng Nghiệm...