Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ Tổ chức thành công giải bóng chuyền hơi...

Trong 2 ngày 19 và 20/7/2019, Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ đã sôi nổi tổ chức giải bóng chuyền hơi chào mừng 90...

BỆNH VIỆN TÂM THẦN PHÚ THỌ HOÀN THÀNH ĐỢT HUẤN LUYỆN TỰ VỆ NĂM...

Thực hiện kế hoạch công tác quân sự quốc phòng và công tác huấn luyện dân quân tự vệ năm 2018 của Bộ Chỉ...

BỆNH VIỆN TÂM THẦN PHÚ THỌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ ĐÀO...

Ngày 20/8/2018 Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ phối hợp với Bệnh viện Tâm thần Trung ương I tổ chức Hội nghị cấp chứng...