Đảng bộ

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Tâm thần nhiệm kỳ 2015 – 2020

1 . Quá trình thành lập:

Đảng bộ Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ được thành lập theo QĐ số: 95-QĐ/TH.U ngày 5 tháng 1 năm 2007 của Ban thường vụ Thị ủy Phú Thọ.

2. Cơ cấu tổ chức:

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020: Gồm 7 đồng chí. Bí thư Đảng bộ: BSCKII. Đỗ Huy Hùng, Phó bí thư: BSCKI. Lê Tiến Mạnh và 5 Đảng ủy viên.

Hiện tại có 5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện:

  • Chi bộ Kế hoạch – Tài chính.
  • Chi bộ Tổ chức – Điều dưỡng – Quản lý chất lượng.
  • Chi bộ phòng khám – Bán cấp.
  • Chi bộ Thần kinh – Cấp tính.
  • Chi bộ CLS – Dược.

3. Nhân lực:

Hiện tại Đảng bộ có 63 Đảng viên, trong đó

  • Trình độ chính trị:

– Cao cấp: 1 Đồng chí

– Trung cấp: 25 Đồng chí

– Sơ cấp: 37 Đồng chí

  • Trình độ chuyên mô:

– Trên đại học:

4. Chức năng nhiệm vụ:

– Lãnh đạo Bệnh viện thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Phú thọ lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ Thị xã Phú thọ lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện lần thứ II  nhiệm kỳ 2015 – 2020.

– Lãnh đạo Bệnh viện thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, mọi mặt công tác của Bệnh viện, hoàn thành nhiệm vụ được giao; Xây dựng Đảng bộ và các Đoàn thể vững mạnh; Xây dựng Bệnh viện Hạng II phát triển toàn diện về mọi mặt, phấn đấu đạt Bệnh viện Hạng I vào đầu năm 2016.

– Duy trì tốt công tác Giáo dục tư tưởng chính trị, thực hiện tốt nghị quyết của các cấp Ủy đảng, Chính quyền, Ngành, Bệnh viện. Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

– Tập trung củng cố xây dựng tổ chức Đảng và phát triển Đảng viên mới, chăm lo xây dựng đội ngũ Đảng viên.

5. Thành tích đạt được:

Từ 2010 đến 2014 được BTV Thị ủy Phú thọ công nhận Đảng bộ đạt Trong sạch vững mạnh, năm 2013, 2014, 2015, 2016 đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu.