Khoa cận lâm sàng

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Quá trình hình thành:

Khoa cận lâm sàng thành lập tháng 12 năm 2007.

2. Nhân lực:

Hiện tại khoa có  12 cán bộ làm công tác chuyên môn (1 BSCKI, 2 Bác sĩ, 1 CN xét nghiệm, 2 CNĐD, 1 ĐDTH, 5 cao đẳng, trung cấp xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng).

  • Trưởng khoa: BSCKI. Bùi Thị Thu Hương
  • Kỹ thuật viên trưởng: KTV. Đỗ Xuân Anh

3. Chức năng, nhiệm vụ:

3.1 Chức năng:

Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng và xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng.

3.2. Nhiệm vụ:

– Tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng và xét nghiệm, cận lâm sàng cho bệnh nhân cấp cứu, khám bệnh ngoại trú, nội trú.

– Xác định tình trạng nghiện ma túy theo trưng cầu của các cơ quan tư pháp.

– Tham gia công tác cấp cứu ngoại viện, phòng chống lụt bão, khám ngoại viện, nghiên cứu khoa học…

– Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám đốc.

4. Những thành tích đã đạt được:

4.1. Thành tích tập thể.
– Hàng năm đều đạt lao động tiên tiến được giám đốc sở y tế tặng giấy khen.
– Nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.
– Giấy khen của công đoàn ngành Y tế.

4.2. Thành tích cá nhân
– Hàng năm 100% cá nhân đạt danh hiệu tiên tiến.
– Nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở được Giám đốc Sở y tế tặng giấy khen.
– Có đề tài nghiên cứu khoa học  cấp cơ sở.