Khoa tâm thần tuổi già – trẻ em – PHCN

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tập thể cán bộ khoa Tâm thần Tuổi già – Trẻ em – Phục hồi chức năng

1. Quá trình hình thành:

Khoa Tâm thần Tuổi già – Trẻ em – Phục hồi chức năng đực thành lập 1/4/2015

2. Nhân lực:

Hiện nay Khoa  có 11 cán bộ, trong đó có 1 thạc sỹ Y khoa, 3 Bác sỹ, 7 CNĐD.

  • Trưởng khoa: Th.s. Cao Thị Minh Tâm
  • Điều dưỡng trưởng khoa: CNĐD. Lê Thị Kim Hoa

3. Chức năng, nhiệm vụ:
3.1. Chức năng:

Khoa Tâm thần Tuổi già – Trẻ em – Phục hồi chức năng là bộ phận thuộc bộ máy quản lý của Bệnh viện có chức năng là điều trị các bệnh nhân nội trú, ngoại trú.

3.2 Nhiệm vụ:

– Điều trị nội trú; ngoại trú,  phòng bệnh và nâng cao sức khoẻ cho người bệnh, bệnh nhân cao tuổi; Trẻ em bị bệnh tâm thần, động kinh và người bệnh tâm thần, động kinh mắc các bệnh về thần kinh, cơ, xương khớp của tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận đến khám, điều trị tại Bệnh viện.

– Điều trị về vật lý trị liệu – PHCN, y học dân tộc cho bệnh nhân Tâm thần, Động kinh và các đối tượng khác đến khám, điều trị tại Bệnh viện.

– Thực hiện công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến về phục hồi chức năng cho các người bệnh thuộc Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số, Dự án bảo vệ sức khoẻ tâm thần cộng đồng và trẻ em.

–  Phục hồi chức năng cho bệnh nhân toàn viện.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện.

4. Những thành tích đã đạt được:
4.1. Thành tích tập thể.
– Hàng năm đều đạt lao động tiên tiến được giám đốc sở y tế tặng giấy khen.
– Nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.
– Giấy khen của công đoàn ngành Y tế.
4.2. Thành tích cá nhân
– Hàng năm 100% cá nhân đạt danh hiệu tiên tiến.
– Nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở được Giám đốc Sở y tế tặng giấy khen.
– Có đề tài nghiên cứu khoa học  cấp cơ sở.