KHOA THẦN KINH

CƠ CẤU TỔ CHỨC
Tập thể cán bộ khoa Thần kinh

1.Quá trình hình thành:
– Khoa được thành lập từ tháng 11 /1977, khi mới thành lập có tên là khoa C của Bệnh viện, đến tháng 6 năm 2006 đổi tên thành Khoa Thần kinh.
2. Nhân lực:
Tổng số hiện tại có 08 cán bộ: Trong đó 2 BSCKI, 01 BS,  5 CN ĐD.

  • Trưởng khoa: BSCKI. Nguyễn Thị Minh Phương.
  • Điều dưỡng trưởng khoa: CNĐD. Phạm Thị Huyền Thơ.

3. Chức năng nhiệm vụ:
3.1 Chức năng:
– Khoa Thần Kinh là bộ phận thuộc bộ máy quản lý của Bệnh viện có chức năng là điều trị các bệnh nhân nội trú, ngoại trú.
3.2 Nhiệm vụ:

  • Cấp cứu, chăm sóc, điều trị nội trú, ngoài trú cho người mắc bệnh rối loạn Tâm thần.
  • Tư vấn, chăm sóc sức khỏe Tâm thần cho người bệnh, điều trị nội trú, ngoại chú và tại cộng đồng.
  • Cai nghiện: Heroin, Amphetamin, Rượu, Game, …. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, khám ngoại viện khi có yêu cầu.
  • Tham gia công tác cấp cứu ngoại viện, phòng chống lụt bão, khám ngoại viện, nghiên cứu khoa học.
  • các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

4. Những thành tích đã đạt được:
4.1. Thành tích tập thể.
– Hàng năm đều đạt lao động tiên tiến được giám đốc sở y tế tặng giấy khen.
– Nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.
– Giấy khen của công đoàn ngành Y tế.
4.2. Thành tích cá nhân
– Hàng năm 100% cá nhân đạt danh hiệu tiên tiến.
– Nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở được Giám đốc Sở y tế tặng giấy khen.
– Có đề tài nghiên cứu khoa học  cấp cơ sở.