Phòng khám đa khoa

CƠ CẤU TỔ CHƯC

Tập thể cán bộ PKĐk

1.Quá trình hình thành:
Phòng khám đa khoa được thành lập năm 2007
2. Nhân lực:
Hiện tại Khoa có 9 cán bộ, trong đó: 2 BSCKI, 1 Bác sĩ, 6 CNĐD.

 • Trưởng khoa: BSCKI. Phạm Thị Tuyết Nhung.
 • Phó trưởng khoa: BSCKI. Lê Thị Anh Đào.
 • Điều dưỡng trưởng khoa: CNĐD. Nguyễn Thị Minh Hằng.

3. Chức năng, Nhiệm vụ:

 • Tổ chức tiếp nhận người bệnh cấp cứu, khám sàng lọc đưa vào điều trị nội trú. Khám sức khỏe cho người lao động và học tập.
 • Khám và cấp sổ điều tri ngoại trú cho người bệnh thuộc địa bàn quản lý của chương trình mục tiêu Y tế – dân số – dự án BVSKTT CĐ và Trẻ em.
 • Khám và tư vấn sức khỏe tâm thần;
 • Tham gia công tác cấp cứu ngoại viện, phòng chống lụt bão, khám ngoại viện, nghiên cứu khoa học.
 • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện.

4. Thành tích đạt được:
4.1. Thành tích tập thể

 • Hàng năm đều đạt lao động tiên tiến được giám đốc sở y tế tặng giấy khen.
 • Nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.
 • Giấy khen của công đoàn ngành Y tế.

 4.2. Thành tích cá nhân

 • Hàng năm 100% cá nhân đạt danh hiệu tiên tiến.
 • Nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở được Giám đốc Sở y tế tặng giấy khen.
 • Có đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.