THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

ẢNH KỶ YẾU BỆNH VIỆN

NHỚ VỀ NGÀY ẤY!

Nhân kỷ niệm 20 năm(1998-2018)Bệnh viện Tâm thần triển khai, thực hiện CTMTQG nay là...

Ảnh hoạt động

Các hoạt động khám bệnh

THƯ VIỆN VIDEO

GIỚI THIỆU VỀ BỆNH VIỆN TÂM THẦN PHÚ THỌ

https://www.youtube.com/watch?v=Ss4W_jP5oQ4&feature=youtu.be

GIỚI THIỆU VỀ BỆNH VIỆN TÂM THẦN PHÚ THỌ

https://www.youtube.com/watch?v=Pp0fy1HyzAw&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=7n6TV50wdbw&feature=youtu.be