Sau thời gian gián đoạn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hôm nay, nhóm thiện nguyện “Bữa cơm nghĩa tình” tiếp tục tổ chức bữa ăn trưa miễn phí cho người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ.

Sau thời gian gián đoạn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hôm nay, nhóm thiện nguyện “Bữa cơm nghĩa tình” tiếp tục tổ chức bữa ăn trưa miễn phí cho người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ.

Sau thời gian gián đoạn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hôm nay, nhóm thiện nguyện “Bữa cơm nghĩa tình” tiếp tục tổ chức bữa ăn trưa miễn phí cho người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ.