Với tinh thần tiên phong của lực lượng tuyến đầu, bệnh viện Tâm thần tiếp tục cử y, bác sỹ tham gia đoàn cán bộ y tế của tỉnh Phú Thọ hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống Covid- 19 đợt 2.

Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, cần lắm tinh thần quyết tâm, đồng sức đồng lòng của các chiến sỹ áo trắng. Chúc các anh chị lên đường thượng lộ bình an, mạnh khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ!