Với tinh thần quyết tâm, khẩn trương, nhanh chóng, chính xác, các chiến sỹ áo trắng của bệnh viện Tâm thần Phú Thọ không quản vất vả, hiểm nguy để thần tốc xét nghiệm sàng lọc cho người dân khu 1, khu 4 xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ.

Chung sức, đồng lòng, chúng ta nhất định chiến thắng Covid- 19