Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Với tấm lòng sẻ chia, quyết tâm cùng miền Nam đẩy lùi dịch bệnh, bệnh viện Tâm thần Phú Thọ đã cử y, bác sỹ tham gia đoàn cán bộ y tế của tỉnh lên đường chi viện cho TP Hồ Chí Minh đợt 3.

Chúc các chiến sỹ áo trắng mạnh mẽ, kiên cường, dốc toàn tâm toàn lực hoàn thành tốt nhiệm vụ!