Ngày 15/03/2023, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ hiện có 11 Tổ công đoàn với 139 đoàn viên. Trong những năm qua, Công đoàn Bệnh viện luôn bám sát định hướng của Công đoàn cấp trên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp tốt với chính quyền hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ). Hiện nay, thu nhập bình quân của CNVCLĐ đạt 6.500.000 đồng/người/tháng; 100% lao động được ký HĐLĐ và tham gia đóng BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ. Tổ chức tốt các hoạt động cho ĐVNLĐ nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn; khen thưởng đoàn viên đạt thành tích trong công tác và thực hiện các phong trào; thăm hỏi, động viên kịp thời ĐVNLĐ gặp khó khăn. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện được công đoàn cơ sở triển khai có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, đã quyên góp từ thiện ủng hộ người bệnh Tâm thần nghèo điều trị tại Bệnh viện số tiền khoảng 300.000.000đ; Phối hợp với các nhà hảo tâm tặng gần 32.000 xuất ăn từ thiện cho người bệnh và người nhà người bệnh điều trị tại Bệnh viện với số tiền khoảng 500.000.000đ.

Các phong trào thi đua yêu nước được phát động và triển khai sâu rộng như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Nâng cao Y đức, Dược đức”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, “Tìm hiểu về công tác ATVSLĐ và phòng chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc”; “Xanh – Sạch – Đẹp và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”. Trong nhiệm kỳ, có 154 đề tài NCKH cấp sở, 01 đề tài NCKH cấp tỉnh của đoàn viên, CBVCLĐ được nghiệm thu, đánh giá cao.

Nhiệm kỳ 2023-2028, với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm; vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động; vì sự phát triển bền vững của đơn vị, của ngành Y tế”, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức và cán bộ công đoàn cơ sở đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 7 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên. Đồng chí Lê Tiến Mạnh – Phó Giám đốc Bệnh viện được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn.