Từ tháng 4/2021, Nhóm Hội tóc thị xã Phú Thọ duy trì hoạt động cắt tóc miễn phí cho người bệnh của Bệnh viện Tâm thần tỉnh vào ngày 15 đến ngày 20 hằng tháng. Trong tháng này, nhóm đã cắt cho 30 người bệnh.

Hoạt động có ý nghĩa này được đông đảo người bệnh quan tâm, là nguồn cổ vũ, động viên lớn giúp người bệnh có thêm niềm tin và sức mạnh để chiến đấu với bệnh tật.