Thực hiện Quyết định số 788/QĐ-BV, ngày 01/11/2018 của Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ về việc thành lập Hội đồng Nghiệm thu đề tài khoa học kỹ thuật năm 2018, từ ngày 09/11/2018 đến ngày 16/11/2018 Hội đồng nghiệm thu đề tài của bệnh viện đã tiến hành nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2018.

Khai mạc hội nghị, ThS.BS. Nguyễn Tiến Dũng – Phó Giám đốc Bệnh viện, Chủ tịch Hội đồng KHKT, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH năm 2018 của Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ đã có ý kiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội đồng đã tổ chức nghiệm thu 18 đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2018, trong đó gồm có:

– 06 đề tài thuộc lĩnh vực Lâm sàng.

– 01 đề tài thuộc lĩnh vực Dược.

– 01 đề tài thuộc lĩnh vực CTMTYT – DS – Dự án BVSKTTCĐ và TE

– 06 đề tài thuộc lĩnh vực Điều dưỡng.

– 01 đề tài thuộc lĩnh vực Quản lý tài chính.

– 01 đề tài thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin.

– 01 đề tài thuộc lĩnh vực Cận lâm sàng.

– 01 đề tài thuộc lĩnh vực Tâm lý lâm sàng.

Sau khi nghe các chủ đề tài NCKH trình bày đề tài, Hội nghị đã tích cực tham gia ý kiến phản biện và góp ý cho các đề tài hoàn thiện hơn.

Kết quả: 18/18 đề tài NCKH xếp loại A.

(Ngoài ra ngày 20/8/2018 Bệnh viện đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở phối hợp giữa Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ với Bệnh viện Tâm thần Trung ương I: Nghiên cứu thực trạng rối loạn trầm cảm ở người trưởng thành tại xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ năm 2018”. Kết quả xếp loại: A. Như vậy, trong năm 2018 Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ có 19 đề tài NCKH cấp cơ sở được nghiệm thu và 19/19 đề tài được xếp loại A).

Kết luận Hội nghị, ThS.BS. Nguyễn Tiến Dũng – Phó Giám đốc Bệnh viện, Chủ tịch Hội đồng KHKT, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH  của Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ đánh giá cao kết quả công tác NCKH của bệnh viện năm 2018. Các bác sỹ, dược sỹ, điều dưỡng và cán bộ bệnh viện đã tích cực tham gia NCKH, chất lượng của các đề tài được nâng cao hơn so với năm 2017.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp góp phần nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ.

Một số hình ảnh: