Nhóm “Bữa cơm tình nghĩa” thị xã Phú Thọ bắt đầu thực hiện duy trì bữa cơm trưa miễn phí cho người bệnh của Bệnh viện Tâm thần 1 tháng/1 lần.

Ngày 18/4/2021, Nhóm trao 62 suất cơm, mỗi suất 20.000đ. Hoạt động đầy ý nghĩa này đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng, giúp đỡ người bệnh bớt phần khó khăn trong quá trình điều trị sức khỏe.