Ban nữ công

Đ/c Phạm Thị Tuyết Nhung

Trưởng Ban

Đ/c Nguyễn Thị Ngân

Phó Ban

Đ/c Nguyễn Thị Minh Hằng

Ủy viên

Đ/c Phạm Thị Thanh Loan

Ủy viên

* Quá trình thành lập
Ban nữ công thành lập năm 1977 cùng với BCH Công Đoàn cho đến nay
* Cơ cấu tổ chức
Hiện nay, BCH ban nữ công có 5 thành viên. Toàn bệnh viện có 81 cán bộ, nhân viên nữ; 05 đ/c tham gia BCH CĐCS, 04 đ/c tham gia BCH Đảng bộ Bệnh viện, có 17 đ/c giữ chức vụ lãnh đạo phòng, 95% chị em có trình độ học vấn Đại học trở lên.
* Chức năng nhiệm vụ:
Những năm qua hoạt động của Ban Nữ công Bệnh viện đã có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu và đã gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận, khẳng định được tầm quan trọng về sự đóng góp của chị em phụ nữ đối với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan nói riêng và sự phát triển của Y tế Phú Thọ nói chung.
* Thành tích đạt được:
Ban nữ công CĐCS Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ và 03 cá nhân được Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen; tập thể và nhiều cá nhân được Công đoàn ngành y tế tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Hàng chục lượt chị em được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, được Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ tặng Giấy khen. Hàng năm, trên 95% chị em được Chủ tịch Công đoàn cơ sở công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.