Công đoàn

Đ/c Lê Tiến Mạnh

Chủ tịch công đoàn

Đ/c Phạm Thị Tuyết Nhung

Phó Chủ tịch công đoàn

Đ/c Nguyễn Thị Minh Phương

Ủy viên Ban chấp hành

Đ/c Nguyễn Thị Ngân

Ủy viên Ban chấp hành

Đ/c Hà Toàn Thắng

Ủy viên Ban chấp hành

Đ/c Phạm Thị Thanh Loan

Ủy viên Ban chấp hành

Đ/c Hà Thị Thu Huyền

Ủy viên Ban chấp hành

Ban chấp hành Công Đoàn Bệnh viện lần thứ XV nhiệm kỳ 2017 – 2022

Quá trình thành lập

Công Đoàn Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ được thành lập tháng 7 năm 1977.

Nhân lực

Tổng số đoàn viên có mặt đến thời điểm hiện tại là 107 đoàn viên đang sinh hoạt tại 11 tổ công đoàn bộ phận.

Đại hội Công đoàn cơ sở Bệnh viện lần thứ XV  nhiệm kỳ 2017- 2022 đã bầu ban chấp hành gồm 7 đồng chí.

 • Chủ tịch CĐCS: BSCKI. Lê Tiến Mạnh – Phó Giám đốc Bệnh viện.
 • Phó Chủ tịch CĐCS. BSCKI. Phạm Thị Tuyết Nhung.

Chức năng nhiệm vụ

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ:

 • Công đoàn đã tham gia xây dựng và thực hiện Pháp luật, chính sách chế độ đối với CNVCLĐ trong đơn vị. Tiến hành kiểm tra. Các chính sách về lương, phụ cấp, trực, bảo hộ lao động,… của đoàn viên Công đoàn trong toàn đơn vị.
 • Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức trong đơn vị hàng năm, thực hiện công tác thanh tra nhân dân theo Quy định.
 • Công đoàn tham gia cùng Chính quyền Ký thoả ước lao động tập thể, cam kết thi đua, tham gia hội đồng xét nâng bậc lương, hội đồng thi đua khen thưởng Bệnh viện. Tham mưu với chính quyền quan tâm tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ kinh phí tổ chức cho đoàn viên đi tham quan, nghỉ dưỡng sức,… Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong Bệnh viện. Vận động CBCNVC trong Bệnh viện tích cực tham gia các đầy đủ cuộc vận động ủng hộ do Thị xã và cơ quan, ban ngành phát động, tham gia hiến máu nhân đạo,…

Công tác tuyên truyền giáo dục:

 • Thông qua các Hội nghị sơ kết công tác Bệnh viện, Hội nghị triển khai công tác đã tuyên truyền và học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ hưởng ứng, thực hiện Chỉ thị số: 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;Nghị quyết Trung ương lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”“tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 20- NQ/TU của Tỉnh uỷ Phú Thọ về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể”; Duy trì thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU, ngày 10/6/2013 của Ban thường vụ tỉnh ủy Phú Thọ về việc “ Tăng cường sự lãnh đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; chấn chỉnh việc uống rượu, bia, hút thuốc lá, tặng hoa quà và sử dụng phương tiện công” ; tuyên truyền triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và của Bộ Chính trị “ về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội” , Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Phú Thọ… các hoạt động chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của Đất nước.

Phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ:

 • Dưới sự lãnh đạo của đảng uỷ, sự phối hợp chặt chẽ với Chính quyền đẩy mạnh phong trào thi đua hành động cách mạng trong CNVCLĐ Công đoàn đã phát động sâu rộng và duy trì hoạt động hiệu quả các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” ; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ; “Thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí và sửa đổi lối làm việc”…. nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan. Thực hiện tốt cuộc vận động người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành – sáng tạo – tận tụy – gương mẫu”.
  Phong trào xây dựng cơ quan văn hoá, 100% đoàn viên công đoàn đều ký cam kết thi đua thực hiện tốt các quy định về xây dựng cơ quan văn hoá, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên trong phong trào “xanh, sạch, đẹp”, vệ sinh môi trường làm đẹp cảnh quan Bệnh viện. Đảm bảo an ninh trật tự, tiếp tục đổi mới phong cách làm việc, không gây phiền hà với người bệnh, thực hiện tốt khẩu hiệu “Tất cả vì sự hài lòng của người bệnh”“Công chức, viên chức của Bệnh viện không nhận quà biếu của người bệnh”; “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới đáp ứng sự hài lòng của người bệnh”; thực hiện tốt khẩn hiệu “ 4 xin- 4 không- 4 luôn”...

Thành tích đạt được

 • Hàng năm 100% tổ Công đoàn đạt trong sạch vững mạnh được Công đoàn Ngành Y tế Phú Thọ tặng giấy khen.
 • Công đoàn Bệnh viện: đạt vững mạnh xuất sắc được Công đoàn ngành Y tế Việt Nam khen thưởng, LĐLĐ tỉnh khen thưởng.
 • Cá nhân: Hàng năm có hàng chục cá nhân được Công đoàn cấp trên Khen thưởng.
 • Năm 2012: Công đoàn Ngành Y tế Việt Nam tặng Bằng khen Số: 108/QĐ-CĐYT ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Công đoàn ngành Y tế Việt Nam
 • Năm 2013: Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh Phú Thọ – Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi” và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh” Số: 227/QĐ-LĐLĐngày 25 tháng 12 năm 2013 của Liên đoàn lao động tỉnh Phú Thọ
 • Năm 2014: Bằng khen của Công đoàn ngành Y tế Việt Nam, Đã có nhiều thành tích trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử của ngành y tế năm 2014 Số: 117/QĐ-CĐYT ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Công đoàn ngành Y tế Việt Nam
 • Năm 2015: Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh Phú Thọ “Đã  có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi” và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh” Số: 290/QĐ-LĐLĐ ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Liên đoàn lao động tỉnh Phú Thọ
 • Năm 2016: Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam “Đã  có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi” và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh” Số: 36/QĐ-TLĐ ngày 04 tháng 01 năm 2017 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.