Đảng bộ

Đ/c Đỗ Huy Hùng

Bí thư Đảng ủy

Đ/c Lê Tiến Mạnh

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng

Đảng ủy viên

Đ/c Nguyễn Hữu Tâm

Đảng ủy viên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Đảng ủy viên

Đ/c Nguyễn Thị Minh Phương

Đảng ủy viên

Đ/c Cao Thị Minh Tâm

Đảng ủy viên

Đ/c Phạm Thị Tuyết Nhung

Đảng ủy viên

Đ/c Nguyễn Thị Ngân

Đảng ủy viên

Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Tâm thần nhiệm kỳ 2020 – 2025

Quá trình thành lập

Đảng bộ Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ được thành lập theo QĐ số: 95-QĐ/TH.U ngày 5 tháng 1 năm 2007 của Ban thường vụ Thị ủy Phú Thọ.

Cơ cấu tổ chức

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025: Gồm 9 đồng chí.

Hiện tại có 5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện:

 • Chi bộ Kế hoạch – Tài chính.
 • Chi bộ Tổ chức – Điều dưỡng – Quản lý chất lượng.
 • Chi bộ phòng khám – Bán cấp.
 • Chi bộ Thần kinh – Cấp tính.
 • Chi bộ CLS – Dược.

Nhân lực

Hiện tại Đảng bộ có 69 Đảng viên, trong đó

Trình độ chính trị:

 • Cao cấp: 1 Đồng chí
 • Trung cấp: 25 Đồng chí
 • Sơ cấp: 43 Đồng chí

Trình độ chuyên mô:

 • Trên đại học đạt trình độ 50%

Chức năng nhiệm vụ

 • Lãnh đạo Bệnh viện thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Phú thọ lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ Thị xã Phú thọ lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện lần thứ II  nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 • Lãnh đạo Bệnh viện thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, mọi mặt công tác của Bệnh viện, hoàn thành nhiệm vụ được giao; Xây dựng Đảng bộ và các Đoàn thể vững mạnh; Xây dựng Bệnh viện Hạng II phát triển toàn diện về mọi mặt, phấn đấu đạt Bệnh viện Hạng I vào đầu năm 2016.
 • Duy trì tốt công tác Giáo dục tư tưởng chính trị, thực hiện tốt nghị quyết của các cấp Ủy đảng, Chính quyền, Ngành, Bệnh viện. Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 • Tập trung củng cố xây dựng tổ chức Đảng và phát triển Đảng viên mới, chăm lo xây dựng đội ngũ Đảng viên.

Thành tích đạt được

 • Từ 2010 đến 2014 được BTV Thị ủy Phú thọ công nhận Đảng bộ đạt Trong sạch vững mạnh
 • Năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
 • Năm 2018 hoàn thành tốt nhiệm vụ
 • Năm 2019 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ