Hội chữ thập đỏ

Giới thiệu chung

  • Hội chữ thập đỏ bệnh viện tâm thần được thành lập lồng ghép cùng tổ chức công đoàn bệnh viện
  • Đại hội lần 1 ngày 5/11/1999 được tiến hành và bầu ra BCH gồm 5 đ/c: BS Nguyễn Thị Hài làm chủ tịch
  • Đại hội lần 2 năm 2006 bầu ra BCH gồm 5 đ/c: BS Nguyễn Tuệ Anh làm chủ tịch
  • Đại hội lần 3 năm 2010 bầu BCH gồm 5 đ/c: BS Nguyễn Tuệ Anh làm chủ tịch, đến tháng 11/2012 có sự thay đổi về tổ chức đ/c Nguyễn Tuệ Anh chuyển công tác, đ/c Phạm Thị Tuyết Nhung phó chủ tịch được Thị hội CTĐ quyết định chỉ định làm Chủ tịch, Phó chủ tịch là đ/c Đỗ Thị Mai Hoa
  • Đại hội lần 4 vào tháng 6/2016 đã bầu ra BCH gồm 5 đồng chí chủ tịch là BS Phạm Thị Tuyết Nhung, Phó chủ tịch là đồng chí Đỗ Thị Mai Hoa, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh là Trưởng ban kiểm tra và 02 ủy viên: Hoàng Thị Thúy Báu và Nguyễn Thị Ngân, các đồng chí trong Ban chấp hành đều hoạt động kiêm nhiệm.

Thành tích đạt được

  • Từ khi thành lập đến nay hàng năm Hội chữ thập đỏ bệnh viện tâm thần và cá nhân đồng chí Chủ tịch hội đều được Thị hội tặng giấy khen
  • Năm 2015, Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Tâm Thần Phú Thọ đã được Hội chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ tặng giấy khen và 01cá nhân đạt thành tích xuất sắc được nhận giấy khen Hội Chữ thập đỏ Thị xã.