Hội cựu chiến binh

Đại hội lần thứ III hội CCB Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ

Quá trình thành lập

Hội cựu chiến binh Bệnh viện Tâm thần Phú thọ được thành lập tháng 12 năm 2005.

Nhân lực

Khi mới thành lập hội CCB có 13 hội viên và bầu đồng chí Nguyễn Thái Bình làm chủ tịch hội.

Qua quá trình hoạt động và phát triển trong nhiều năm có các hội viên lơn tuổi nghỉ hưu và chuyển công tác đến tháng 3/2017 hội CCB Bệnh viện tổ chức Đại hội lần III và bầu đồng chí: Đỗ Xuân Anh làm chủ tịch hội.

Tổng số hội viên hiện tại gồm 9 đồng chí.

  • Hội viên có trình độ trên đại học: 3 đ/c chiếm 38%
  • Hội viên có trình độ đại học: 2 đ/c chiếm 25%
  • Hội viên có trình độ Cao đẳng, Trung cấp: 3 đ/c chiếm 38%

Chức năng nhiệm vụ

  • Hội luôn coi trọng công tác xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng làm khâu then chốt, chú trọng tổ chức cho hội viên học tập quán trệt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước;
  • Hội cựu chiến binh luôn đi đầu tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; Cán bộ hội luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng.
  • Hội CCB Bệnh viện luôn kết hợp chẹt chẽ với các ban ngành, đoàn thể nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
  • Hội CCB Bệnh viện đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển kinh tế gia đình hội viên.

Thành tích tập thể

  • Nhiều năm liền được Hội CBC Thị xã Phú thọ công nhận đạt trong sạch vững mạnh
  • Năm 2011 đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh xuất sắc

Thành tích cá nhân

  • Năm 2009 Hội CCB Thị xã Phú thọ tặng kỷ niệm chương cho 01 đồng chí.